اصلاح طرح لبخند

به طور معمول مراجعه کننده جهت اصلاح لبخند خودش با 3سناریو مواجه می شه.

1-شما نیاز به اصلاح فرم ، شکل یا رنگ دندانی جهت بهبود لبخند دارید و ارتفاع لثه در جایگاه مناسبی قرار دارد.

درچنین شرایطی اصلاح زیبایی تنها با تهیه لمینت های سرامیک و یا کامپوزیت انجام می یابد.شما این امکان را

خواهید داشت تا از بین آناتومی های موجود در نرم افزار وبا توجه به فاکتورهایی همچون سن،جنس ، فرم صورت

و … طرح دلخواه خود را انتخاب و اجرا نمایید.

جهت آشنایی  با روش  های درمانی و درک تفاوت های لمینت های کامپوزیت وسرامیک به صفحه… رجوع کنید .

2- فرم و زیبایی دندانی مناسب هست اما نمای لثه حین لبخند بیش از میزان طبیعی است. این مشکل ( gummy smile )

با دلایل مختلفی بروز می یابد ، که هر یک روش های درمانی خاص خود را نیاز خواهد داشت، اما با توجه به

اینکه عموم موارد ،عدم رویش کافی دندان ها و موقعیت اضافه لثه روی تاج سبب این وضعیت می باشد،

اصلاح ارتفاع با برداشت از بافت لثه، درمان غالب بر چنین مواردی است.

این درمان در گذشته با استفاده از روش جراحی وبا استفاده از تیغ و بخیه انجام می یافت اما در حال حاضر در

این مرکز این درمان با دستگاه لیزر اربیوم و بدون برگشت انجام می یابد.