Profiles

Home / Profiles

Profiles Horizontal Layout

دکتر زهرا سادات هاشمی

دکتر زهرا سادات هاشمی

دندانپزشک
دکتر زهرا سادات هاشمی، ایشون دارای دکتری دندان پزشکی بوده و از پزشکان کلینیک اسمارت یزد می باشند.
دکتر سحر زراعت کار

دکتر سحر زراعت کار

متخصص ترمیمی زیبایی
دکتر سحر زراعت کار یکی از پزشکان خوب و با تجربه مجموعه اسمارت یزد می باشند.
دکتر شیرین شریفی

دکتر شیرین شریفی

جراح دندان پزشک
دکتر شیرین شریفی یکی از پزشکان بزرگ و باتجربه مجموعه اسمارت می باشند

Profiles Vertical Layout

دکتر غلامرضا جوادی
متخصص درمان ریشه

دکتر غلامرضا جوادی

دکتر غلامرضا جوادی یکی از پزشکان خوب و باتجربه مجموعه اسمارت می باشند.