ویدئو های قبل و بعد

قبل و بعد از انجام ایمپلنت

قبل و بعد از لیفت لثه با لیزر اربیوم


قبل و بعد از طراحی لبخند دیجیتال(ایمپلنت و لمینیت)

قبل و بعد از طراحی لبخند دیجیتال برای لمینیت سرامیکی

قبل و بعد از طراحی لبخند دیجیتال

پاسخ دهید

Your email address will not be published.