دکتر زهرا سادات هاشمی

دندانپزشک

دکتر زهرا سادات هاشمی، ایشون دارای دکتری دندان پزشکی بوده و در حال حاضر تمرکز اصلی ایشان انجام درمان های زیبایی. بلیچینگ . درمان ریشه و درمان های پروتزی می باشد.

Socials

پاسخ دهید

Your email address will not be published.